top of page

החברה מתמקדת בהקמה, הטמעה, ותחזוקה של מערכות מידע ממוחשבות ורשתות תקשורת בארגונים שונים, תוך דגש על חדשנות טכנולוגית, מקצוענות ורמת שרות גבוהה ביותר.

אמנת רמת שירות (SLA)
כל סוגי הפתרונות של שירותי המחשוב המוצעים ע"י חברת ENS מתבצעים מול אמנת רמת שירות (SLA). אמנה זו מהווה תיאום ציפיות עם הלקוח ומהווה חלק מהותי בחוזה.

bottom of page